FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

TUYỂN DỤNG

 • in Tuyển Dụng

  Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tháng 20-09/2016

  Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 20-09/2016   Công ty Bitech ra đời với phương châm : Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả. Luôn mangđến cho khách hàng sự hài lòng về giải pháp và công nghệ. Các lĩnh vực phát triển chính  Cung cấp thiết bị,vật tư và giải pháp toàn diện...
 • in Tuyển Dụng

  Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 20-09-2016

  Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 20-09/2016 Công ty Bitech ra đời với phương châm : Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả. Luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về giải pháp và công nghệ. Các lĩnh vực phát triển chính Cung cấp thiết bị,vật tư và giải pháp toàn diện trong...
 • in Tuyển Dụng

  Tuyển dụng nhân viên kế toán tháng 20-09/2016

  Tuyển dụng nhân viên kế toán tháng 20-09/2016 Công ty Bitech ra đời với phương châm : Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả. Luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về giải pháp và công nghệ. Các lĩnh vực phát triển chính Cung cấp thiết bị,vật tư và giải pháp toàn diện...
 • in Tuyển Dụng

  Tuyển dụng nhân viên giao nhận tháng 20-09/2016

  Tuyển dụng nhân viên giao nhận tháng 20-09/2016 Công ty Bitech ra đời với phương châm : Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả. Luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về giải pháp và công nghệ. Các lĩnh vực phát triển chính Cung cấp thiết bị,vật tư và giải pháp toàn diện...
TOP